BURDUR

   

Burdur Türkiyenin Güney Batısında, Antalya, Isparta, Afyon, Denizli ve Muğla illeri arasındadır. Göller Yöresinin merkezidir. Plaka kodu 15, telefon kodu 0.248. dir. 
   Burdur ili Burdur şiş, Tarhana çorbası, Ceviz Esmesi, Dimlit üzüm gibi yiyecekleri ile de tanınır. 
  Eğitimde de büyük başarılar göstermiş, OKS  de iki yıl üst üste Türkiye birinciliği almış 2006 da Türkiye 2.si olmuştur., ÖSS'de  ise Türkiye 3.sü olmuştur .

   Doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri açısından Batı Akdeniz Bölgesinin önemli bir kenti olan Burdur’da;19.yy’ın sonları ile 20.yy’ın başlarında yapılan araştırmalar,Güneybatı Anadolu’nun bu kısımlarının Prehistorik devirlerden bu yana iskan edildiğini ortaya çıkarmıştır. Bu evreyi,ilimizin sınırları içinde bulunan Hacılar,Kuruçay ve Höyücek Höyüklerinde yapılan kazılar doğrulamaktadır. M.Ö.7000’lere kadar giden ilimiz tarihi göstermektedir ki,sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası olan iskanlaşma,günümüzden 9000 yıl öncesine kadar gitmektedir. Bu durum ilimiz için olduğu kadar,Anadolu kültür tarihi açısından da önemlidir.
 Burdur İlinde,çevresiyle birlikte(Göller Bölgesi) ilk tarih çağlarından günümüze kadar bütün dönemlerin yaşandığını, günümüze kadar gelen medeniyet eserlerinden anlamaktayız. Bugün çevremizde bu dönemlere ait 50’ye yakın höyük ve Tümülüs ile 25’ten fazla ören yeri ve antik kent yerleşim yeri bulunmaktadır.

+++ +++Facebook'ta Paylaş

Bakırcılık

El Sanatları-BAKIRCILIK

29.06.2011 18:21
BAKIRCILIK  İnsanoğlunun en çok kullandığı madenlerden biri de bakırdır. Günlük hayatın vazgeçilmez bir ihtiyacı olan bakır da teknolojiye yenik düşerek, yerini aliminyum, plastik, seramik ve günümüzün modası olan çeliğe bırakmıştır. Çok yaygın olan dövme bakırcılık bugün tarihe karışmak...

Mağaralar

İnsuyu Mağarası

29.06.2011 16:08
İnsuyu Mağarası, Burdur-Antalya karayolunun 13. kilometresinde, Burdur'un güneydoğusundaki Sarpgüney Tepesi'nin (1606 metre) Mandıra Ovası'na bakan yüzünde ana yoldan yaklaşık 900 metre içeridedir.. 1965 yılında Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarasıdır. Yaklaşık 2100 merte uzunluğu, 1230 metre...

Tarihi Yerler

Tarihi Yerler

29.06.2011 17:34
  ANTİK KENTLER: DÜĞER (TYMBRİANASSUS) :           Burdur’da Klasik Çağ’a ait bilinen en eski yerleşim yeri, Düğer Köyü’ndedir. Yunan Arkaik Dönemi’ne rastlayan ve Frig Kültürü özelliklerini gösteren Tymbrianassus Antik Kenti, Yarışlı Gölü’nün...

Eğitim

Eğitim

29.06.2011 17:38
  BURDUR OKS`DE HEDEFİNE ULAŞTI TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDUK Ortaöğretim Kurumları (OKS) sınavında Türkiye birincisi olan Burdur`un Milli Eğitim Müdürü Recep Yiğit sonuçlar açıklanınca gözyaşlarını tutamadığını belirtti. Yiğit, haberi duyduğunda sevinçten ağladığını belirterek:" Sistemli ve...

Sağ Menü-4

Bu bölüm boş.